úterý 21. března 2017

Propojujeme docházku s dalšími systémy via API

Co je API?

API (zkratka pro Application Programming Interface) označuje v informatice rozhraní pro programování aplikací. Tento termín používá softwarové inženýrství.

API implementované v docházkovém systému Frekr je funkcionalita, která Vám umožní pracovat s daty nasbíranými pomocí Frekru v jiných aplikacích/systémech. Pomocí API poté můžete bezpečně propojit Frekr třeba s Vašim informačním systémem, systémem pro správu mezd, systémem pro vyřizování zákaznických požadavků a pod.

Následující návod vyžaduje více než jen uživatelskou znalost IT, takže doporučujeme přenechat vašemu správci IT, nebo se můžete obrátit na nás přes e-mail podpora@frekr.me.

Zapnutí API na frekr.me

Než začnete API Frekru používat, tak si musíte vygenerovat API klíč. Tento klíč uschovejte v bezpečí! Prozrazení klíče může způsobit, že se k Vašim datům dostane někdo nepovolaný.


Vygenerování API klíče v administraci Frekr.

Následně se zobrazí váš API klíč. Tento klíč není možné zobrazit znovu. Při ztrátě je možné vygenerovat nový.


Zobrazení API klíče v administraci Frekr.

Dokumentace k API

Dokumentace k funkcím dostupných v rámci našeho API je k nahlédnutí na adrese na https://frekr.me/api/doc/v1, kde také můžete API vyzkoušet v testovacím poli (Sandboxu).


Otevření Sandboxu.

Příklad získání dat z API

Pokud budete chtít např. zobrazit všechny uživatele, kteří jsou zrovna v práci, tak můžete takto.


Použití Sandboxu.


Pokud rádi pracujete v příkazové řádce, tak můžete API načítat takto jednoduše:

curl -H 'apikey: 51bCx404LrsNxSZdR9akEC9H9HbcER6kfUya3OVZNDU2OTc4' https://frekr.me/api/v1/employees?working=true  | python -m json.tool

Ukázka integrace s jinou aplikací (SupportBox.cz)

Propojení aplikace Frek a systému pro správu klientských požadavků SupportBox jako ukázka využití API v praxi. Do systému takto můžete jednoduše integrovat informace o aktuálně pracujících, které se získají v reálném čase z aplikace Frekr. Při práci na požadavcích tak okamžitě vidíte, komu můžete zprávu od zákazníka delegovat, protože je zrovna přítomen v práci.

Nápověda k nastavení SupportBox je k dispozici na  https://supportbox.cz/univerzalni-plugin/


Integrace Frekr a SupportBox.


Použitý skript:

<?php

$frekr_key = 'apikey: 51bCx404LrsNxSZdR9akEC9H9HbcER6kfUya3OVZNDU2OTc4'; // Sem vložte klíč z nastavení na Frekr.me
$sb_key = '02993b7d69cd6da1152356262c022644'; // Sem vložte klíč z nastavení pluginu na SupportBox.cz

// Ověření bezpečnosti
if ($_GET["key"] != $sb_key) {
        echo  "Neoprávněný přístup";
        die;
}

// Zde můžete psát váš kód, který se zobrazí v pravém sloupci v SupportBoxu
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://frekr.me/api/v1/employees?working=true');
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array($frekr_key));

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

$data = json_decode($result);

$response = "";
foreach ($data->data as $d) {
    $response.= $d->attributes->lastname . ' ' . $d->attributes->firstname . '<br>';
}

echo json_encode(['html' => $response]);

?>

Pokud by vás zajímaly další možnosti a případy pro konkrétní využití API Frekru ve vašich systémech, kontaktujte nás na podpora@frekr.me.středa 25. ledna 2017

S novým rokem nové funkce Frekru

Přinášíme vám informace o posledních novinkách v aplikaci Frekr, které jsme pro vás nasadili již v prosinci. Předpokládáme, že si toho většina našich zákazníků všimla. Všechny nasazené novinky můžeme prohlásit za plně funkční, protože jsme doposud neobdrželi jedinou informaci o chybě. Věříme, že to tak zůstane i nadále. Přehled klíčových úprav vám přinášíme v tomto příspěvku, na jehož konci se dozvíte na co se můžete těšit v dalších aktualizacích.


Zobrazení GPS pozice zaměstnanců na mapě


Uživatele, kteří si nahlásili příchod (check-in) na svém osobním terminálu (aplikaci ve svém mobilním telefonu) a ponechali možnost odeslání GPS, ale i ti, co se přihlásí na konkrétním pevném terminálu, můžete následně vidět na mapě, kde se nacházejí.

Zobrazení pozice zaměstnanců na mapě.


Identifikace uživatele číselným kódem PIN


Před použitím této funkce aktualizujte svou aplikaci. Pokud nemáte povolené automatické aktualizace mobilní aplikace, tak prosím aktualizujte ručně na Google Play.
Možnost ověření uživatele číselným PIN kódem je doplňková forma identifikace, kterou lze s výhodou využít např. pokud si uživatel zapomene svůj QR kód nebo NFC tag.
Ověřování PINem lze aktivovat jednotlivě v nastavení zaměstnance (v menu Zaměstnanci -> proklik na konkrétního zaměstnance) nebo pro všechny zaměstnance současně v menu Nastavení společnosti. POZOR, pokud budete generovat PIN kód pro všechny zaměstnance, přegenerují se vám i ty PIN kódy jež jsou případně vygenerovány.

Vygenerování PIN kódu pro kónkrétního zaměstnance v jeho profilu zaměstnance.

Zobrazení PIN kódu a možnost jeho odstranění.

Možnost vygenerovat nebo naopak odstranit všechny PIN kódy.

Vylepšené funkce webové aplikace na mobilních zařízeních


Frekr lze využívat i bez nativní Android aplikace přes optimalizované webové rozhraní přímo z vašeho telefonu/tabletu.
Uživatelé telefonů iPhone nebo tabletů iPad s operačním systémem Apple iOS mohou tedy také využívat aplikaci Frekr bez omezení.

Možnost zadat příchod/odchod v prostředí mobilního prohlížeče.
Webové rozhraní na mobilním zařízení můžete však využít i pro kompletní správu společnosti, zejména potom pro:

  • správu uživatelů
  • správu terminálů,
  • dobíjení kreditu,
  • a všechny ostatní funkce webového rozhraní.


Administrátor může přes mobilní web i přidávat zaměstnance.

Můžete si přes mobilní web i dobít kredit a to i přes platební bránu.

Nové NFC tagy


Pokud chcete používat identifkaci uživatelů pomocí NFC tagů, připravili jsme pro vás od nového roku možnost objednání několika různých typů NFC tagů s logem Frekr.

Nové NFC tagy můžete objednávat na našem novém eshopu.


Na eshopu jsou dostupné všechny typy i ve variantě bílé.

Na co se můžete těšit?!


NFC terminál (obrácený terminál)


Během Q1/2017 chystáme uvedení funkcionality evidování přístupu pomocí pevně umístěných NFC tagů. Tato funkcionalita je mezi uživateli velmi poptávaná.

Běžná situace je, že uživatel má vlastní NFC tag (kartu, pokud nepoužívá QR kód) a pomocí něj se identifikuje na terminálu. Tedy po příchodu k terminálu, přiloží NFC tag k terminálu, ten jej identifikuje a uživatel zaeviduje událost (příchod/odchod).

Další možností, kterou naše aplikace nabízí je, že si uživatel stáhne a nainstaluje aplikaci Frekr z Google Play a tuto aplikaci si prostřednictvím webového administračního prostředí (načtením QR kódu) inicializuje jako svůj osobní terminál (musí mu to povolit administrátor). Následně může uživatel svoji docházku evidovat přímo z aplikace ve svém mobilní telefonu.

Inicializace mobilní aplikace jako více uživatelského terminálu.

Inicializace mobilní aplikace jako uživatelského osobního terminálu.

Uživatelský osobní terinál, který využijí zejména zaměstnanci mobilní.

Připravovaná funkcionalita je kombinace předchozích dvou. Pracovně jí říkáme “obrácený terminál” nebo “NFC terminál” a v praxi funguje tak, že se uživatel ověří svým osobním terminálem (aplikací ve svém mobilním telefonu) vůči pevně umístěnému NFC tagu a zadá událost (příchod/odchod/logovat - poslední z uvedených je vhodná např. pro ostrahu objektu, pracovníci na stabách, a jiní, kteří procházejí areál a na určených místech zaznamenají svojí přítomnost).