pondělí 9. května 2016

Možnosti využití evidence docházky v autoškolách

Rádi bychom vám přiblížili možnosti využití naší aplikace v různých odvětvích, i těch specifických. V dnešním příspěvku se zaměříme konkrétně na možnosti využití naší aplikace v autoškolách.

Klasické docházkové systémy nemají v autoškolách využití, protože nejsou přenosné a musí být většinou zapojené do sítě. Ovšem evidence docházky v cloudu pomocí moderních technologií je pro ně ideálním řešením. Zvláště protože je možné evidovat docházku žáků i učitelů na jednotlivé hodiny. Ti pak mohou sledovat počet svých odjetých hodin přímo na webu a dostávat/rozdávat úkoly na příští hodiny.

Přehled úkolů zaměstnance na webu

Stačí na našem webu frekr.me zaregistrovat vaši společnost a přidat jako zaměstnance vaše učitele a žáky. Pokud chcete, aby žáci i učitelé měli přístup na web do svého profilu a statistik, přidejte je s emailovou adresou, pomocí které si vytvoří přístup.

Aby bylo možné docházku žáků i učitelů sledovat, doporučujeme umístit do každého výukového vozidla (nebo také učebny v případě teoretické výuky) tablet nebo chytrý telefon se systémem Android 4.0+, který bude fungovat jako docházkový terminál. Pro zadání příchodů a odchodů na terminálu buď vytisknete QR kódy nebo spárujete NFC tagy/karty (v tomto případě by zařízení mělo disponovat NFC technologií). Při zadání odchodu je možné ručně vypsat důvod odchodu, což mohou učitelé využít k tomu, aby žákům zapsali průběh výukové hodiny.

Po načtení QR kódu nebo NFC tagu na terminálu učitel také vidí přehled událostí a úkolů daného žáka. Může tedy zkontrolovat, co dělali na minulé hodině a zda je žák připraven na další jízdu.

Ukázka zobrazení Událostí a Úkolů na Terminálu

Pokud budete sledovat docházku žáků doporučujeme přidat učitele s rolí Manažer (zaměstnanec s touto rolí má přístup ke všem statistikám společnosti a může zadávat úkoly zaměstnancům). Role můžete libovolně upravovat v nastavení zaměstnance. Žáky je také možné rozdělovat do libovolných skupin a ke každé skupině se dá přiřadit jeden nebo více manažerů (učitelů), kteří pak mají na starosti pouze danou skupinu. Učitel se pak může přihlásit do svého účtu na webu a žákům zadat úkoly do dalších hodin.

Ukázka nastavení skupin

Pro evidenci žáků určitě také využijete možnosti vyplnění libovolných informací o zaměstnanci. V sekci Nastavení společnosti si nadefinujete libovolná pole, které budete evidovat u všech svých zaměstnanců (například telefonní číslo, typ výukového kurzu, počet předplacených hodin, atd.).

Nastavení vlastních polí

Po skončení výukového kurzu žáka jednoduše deaktivujete. Tím jeho data zůstanou uložená ve statistikách, ale nebudou mít již možnost přihlásit se do svého účtu a QR kód i spojení s NFC tagem tím zaniknou. Žáky můžete do svého účtu přidávat i bez emailu (nevytvoří si tak přístup) a statistiky jim předávat v PDF.

V příštích příspěvcích budeme pokračovat v praktických radách, jak evidovat docházky v různých typech společností.

Žádné komentáře:

Okomentovat