pondělí 15. února 2016

Možnosti využití evidence docházky ve vzdělávacích střediscích

Rádi bychom vám přiblížili možnosti využití naší aplikace v různých odvětvích, i těch specifických. V dnešním příspěvku se zaměříme na využití naší aplikace ve vzdělávacích střediscích jako jsou jazykové školy, školící centra a další.

Většina jazykových škol i školících center vysílá své zaměstnance přímo za zákazníky, není pro ně tedy východiskem evidovat docházku přímo na pracovišti na fyzickém terminálu. Ovšem díky aplikaci Frekr, můžete evidovat docházku právě i lektorů, školitelů a učitelů, kteří dojíždí za zákazníky.

V tom případě stačí na našem webu frekr.me zaregistrovat vaši společnost, přidat vaše zaměstnance (i externí lektory) a každému z nich v jejich profilu povolit Mobilní aplikaci. Poté si každý zaměstnanec stáhne z Google Play naši aplikaci a po spárování s QR kódem, který se jim v účtu vytvoří, mohou hned začít s evidencí docházky.

Ukázka zaměstnanecké mobilní aplikace

Pokud nevlastní zařízení s Android, mohou zadávat příchody a odchody rovnou z mobilního webového prohlížeče po přihlášení ke svému účtu na našem webu. V tomto případě je nutné, abyste zaměstnance zadávali pomocí jeho emailu, aby si tak mohl vytvořit vlastní přístup k účtu.Ukázka práce s webovou aplikací na iOS

Výhodou určitě je, že při příchodu i odchodu umí aplikace uložit GPS polohu dotyčného, ať už pro vaši kontrolu, nebo pro kontrolu ze strany zákazníka, kterému můžete události vyexportovat i s GPS souřadnicemi.

Aby bylo z přehledu událostí jasné, u jakého zákazníka zaměstnanec byl, může přidat libovolný text při zadání Odchodu.

Samozřejmě mají jazykové i školící centra také vlastní prostory, kam zákazníci docházejí na školení, výukové hodiny, semináře, rekvalifikační kurzy atd. V tom případě můžete do každé učebny umístit tablet nebo mobilní telefon s naší aplikací a využívat je jako docházkový terminál, který může být klidně i přenosný mezi učebnami.

Vždy když lektor, školitel nebo učitel na hodinu dorazí, zadá pomocí vlastního QR kódu nebo NFC tagu (o využití NFC technologie více v předchozím článku) příchod na tomto terminálu. 

Pokud budete mít terminál v každé učebně, můžete ho využívat také pro evidenci docházky žáků (zákazníků) na dlouhodobé kurzy, abyste tak ulehčili administrativu jednotlivým lektorům. Taktéž je přidáte do vašeho firemního účtu a přiřadíte jim QR kód nebo NFC tag. Po skončení jejich výukového kurzu je jednoduše deaktivujete. Tím jejich data zůstanou uložená ve statistikách, ale nebudou mít již možnost docházku evidovat. QR kód i spojení s NFC tagem tím zaniknou. Zákazníky můžete do svého účtu přidávat i bez emailu (nevytvoří si tak přístup) a statistiky jejich docházky jim předávat v PDF.

Možnost umístění docházkového terminálu do učebny

V příštích příspěvcích budeme pokračovat v praktických radách, jak evidovat docházky v různých typech společností.

Žádné komentáře:

Okomentovat