úterý 21. března 2017

Propojujeme docházku s dalšími systémy via API

Co je API?

API (zkratka pro Application Programming Interface) označuje v informatice rozhraní pro programování aplikací. Tento termín používá softwarové inženýrství.

API implementované v docházkovém systému Frekr je funkcionalita, která Vám umožní pracovat s daty nasbíranými pomocí Frekru v jiných aplikacích/systémech. Pomocí API poté můžete bezpečně propojit Frekr třeba s Vašim informačním systémem, systémem pro správu mezd, systémem pro vyřizování zákaznických požadavků a pod.

Následující návod vyžaduje více než jen uživatelskou znalost IT, takže doporučujeme přenechat vašemu správci IT, nebo se můžete obrátit na nás přes e-mail podpora@frekr.me.

Zapnutí API na frekr.me

Než začnete API Frekru používat, tak si musíte vygenerovat API klíč. Tento klíč uschovejte v bezpečí! Prozrazení klíče může způsobit, že se k Vašim datům dostane někdo nepovolaný.


Vygenerování API klíče v administraci Frekr.

Následně se zobrazí váš API klíč. Tento klíč není možné zobrazit znovu. Při ztrátě je možné vygenerovat nový.


Zobrazení API klíče v administraci Frekr.

Dokumentace k API

Dokumentace k funkcím dostupných v rámci našeho API je k nahlédnutí na adrese na https://frekr.me/api/doc/v1, kde také můžete API vyzkoušet v testovacím poli (Sandboxu).


Otevření Sandboxu.

Příklad získání dat z API

Pokud budete chtít např. zobrazit všechny uživatele, kteří jsou zrovna v práci, tak můžete takto.


Použití Sandboxu.


Pokud rádi pracujete v příkazové řádce, tak můžete API načítat takto jednoduše:

curl -H 'apikey: 51bCx404LrsNxSZdR9akEC9H9HbcER6kfUya3OVZNDU2OTc4' https://frekr.me/api/v1/employees?working=true  | python -m json.tool

Ukázka integrace s jinou aplikací (SupportBox.cz)

Propojení aplikace Frek a systému pro správu klientských požadavků SupportBox jako ukázka využití API v praxi. Do systému takto můžete jednoduše integrovat informace o aktuálně pracujících, které se získají v reálném čase z aplikace Frekr. Při práci na požadavcích tak okamžitě vidíte, komu můžete zprávu od zákazníka delegovat, protože je zrovna přítomen v práci.

Nápověda k nastavení SupportBox je k dispozici na  https://supportbox.cz/univerzalni-plugin/


Integrace Frekr a SupportBox.


Použitý skript:

<?php

$frekr_key = 'apikey: 51bCx404LrsNxSZdR9akEC9H9HbcER6kfUya3OVZNDU2OTc4'; // Sem vložte klíč z nastavení na Frekr.me
$sb_key = '02993b7d69cd6da1152356262c022644'; // Sem vložte klíč z nastavení pluginu na SupportBox.cz

// Ověření bezpečnosti
if ($_GET["key"] != $sb_key) {
        echo  "Neoprávněný přístup";
        die;
}

// Zde můžete psát váš kód, který se zobrazí v pravém sloupci v SupportBoxu
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://frekr.me/api/v1/employees?working=true');
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array($frekr_key));

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

$data = json_decode($result);

$response = "";
foreach ($data->data as $d) {
    $response.= $d->attributes->lastname . ' ' . $d->attributes->firstname . '<br>';
}

echo json_encode(['html' => $response]);

?>

Pokud by vás zajímaly další možnosti a případy pro konkrétní využití API Frekru ve vašich systémech, kontaktujte nás na podpora@frekr.me.středa 25. ledna 2017

S novým rokem nové funkce Frekru

Přinášíme vám informace o posledních novinkách v aplikaci Frekr, které jsme pro vás nasadili již v prosinci. Předpokládáme, že si toho většina našich zákazníků všimla. Všechny nasazené novinky můžeme prohlásit za plně funkční, protože jsme doposud neobdrželi jedinou informaci o chybě. Věříme, že to tak zůstane i nadále. Přehled klíčových úprav vám přinášíme v tomto příspěvku, na jehož konci se dozvíte na co se můžete těšit v dalších aktualizacích.


Zobrazení GPS pozice zaměstnanců na mapě


Uživatele, kteří si nahlásili příchod (check-in) na svém osobním terminálu (aplikaci ve svém mobilním telefonu) a ponechali možnost odeslání GPS, ale i ti, co se přihlásí na konkrétním pevném terminálu, můžete následně vidět na mapě, kde se nacházejí.

Zobrazení pozice zaměstnanců na mapě.


Identifikace uživatele číselným kódem PIN


Před použitím této funkce aktualizujte svou aplikaci. Pokud nemáte povolené automatické aktualizace mobilní aplikace, tak prosím aktualizujte ručně na Google Play.
Možnost ověření uživatele číselným PIN kódem je doplňková forma identifikace, kterou lze s výhodou využít např. pokud si uživatel zapomene svůj QR kód nebo NFC tag.
Ověřování PINem lze aktivovat jednotlivě v nastavení zaměstnance (v menu Zaměstnanci -> proklik na konkrétního zaměstnance) nebo pro všechny zaměstnance současně v menu Nastavení společnosti. POZOR, pokud budete generovat PIN kód pro všechny zaměstnance, přegenerují se vám i ty PIN kódy jež jsou případně vygenerovány.

Vygenerování PIN kódu pro kónkrétního zaměstnance v jeho profilu zaměstnance.

Zobrazení PIN kódu a možnost jeho odstranění.

Možnost vygenerovat nebo naopak odstranit všechny PIN kódy.

Vylepšené funkce webové aplikace na mobilních zařízeních


Frekr lze využívat i bez nativní Android aplikace přes optimalizované webové rozhraní přímo z vašeho telefonu/tabletu.
Uživatelé telefonů iPhone nebo tabletů iPad s operačním systémem Apple iOS mohou tedy také využívat aplikaci Frekr bez omezení.

Možnost zadat příchod/odchod v prostředí mobilního prohlížeče.
Webové rozhraní na mobilním zařízení můžete však využít i pro kompletní správu společnosti, zejména potom pro:

  • správu uživatelů
  • správu terminálů,
  • dobíjení kreditu,
  • a všechny ostatní funkce webového rozhraní.


Administrátor může přes mobilní web i přidávat zaměstnance.

Můžete si přes mobilní web i dobít kredit a to i přes platební bránu.

Nové NFC tagy


Pokud chcete používat identifkaci uživatelů pomocí NFC tagů, připravili jsme pro vás od nového roku možnost objednání několika různých typů NFC tagů s logem Frekr.

Nové NFC tagy můžete objednávat na našem novém eshopu.


Na eshopu jsou dostupné všechny typy i ve variantě bílé.

Na co se můžete těšit?!


NFC terminál (obrácený terminál)


Během Q1/2017 chystáme uvedení funkcionality evidování přístupu pomocí pevně umístěných NFC tagů. Tato funkcionalita je mezi uživateli velmi poptávaná.

Běžná situace je, že uživatel má vlastní NFC tag (kartu, pokud nepoužívá QR kód) a pomocí něj se identifikuje na terminálu. Tedy po příchodu k terminálu, přiloží NFC tag k terminálu, ten jej identifikuje a uživatel zaeviduje událost (příchod/odchod).

Další možností, kterou naše aplikace nabízí je, že si uživatel stáhne a nainstaluje aplikaci Frekr z Google Play a tuto aplikaci si prostřednictvím webového administračního prostředí (načtením QR kódu) inicializuje jako svůj osobní terminál (musí mu to povolit administrátor). Následně může uživatel svoji docházku evidovat přímo z aplikace ve svém mobilní telefonu.

Inicializace mobilní aplikace jako více uživatelského terminálu.

Inicializace mobilní aplikace jako uživatelského osobního terminálu.

Uživatelský osobní terinál, který využijí zejména zaměstnanci mobilní.

Připravovaná funkcionalita je kombinace předchozích dvou. Pracovně jí říkáme “obrácený terminál” nebo “NFC terminál” a v praxi funguje tak, že se uživatel ověří svým osobním terminálem (aplikací ve svém mobilním telefonu) vůči pevně umístěnému NFC tagu a zadá událost (příchod/odchod/logovat - poslední z uvedených je vhodná např. pro ostrahu objektu, pracovníci na stabách, a jiní, kteří procházejí areál a na určených místech zaznamenají svojí přítomnost).


středa 21. září 2016

Nové funkce - říjen 2016

S většími novinkami jsme si dali chvíli na čas, ale chtěli jsme, aby vše fungovalo co nejlépe, než vám nové funkce ukážeme. Zásadní novinkou v této aktualizaci je možnost zadávání času stráveného na úkolech. Pokud jste doposud naše Úkoly tolik nevyužívali, věřte, že teď začnete!


Zároveň s touto aktualizací je v Google Play také dostupná nová verze aplikace jak pro Terminály, tak pro Mobilní aplikace zaměstnanců. Pokud nemáte povolené automatické aktualizace, nezapomeňte si nejnovější verzi stáhnout!

Jak tedy evidovat čas strávený na úkolech? 

Administrátoři, Manažeři i Zaměstnanci si mohou zadávat úkoly v sekci Moje úkoly jako tomu bylo doposud. Nově ale mohou k těmto úkolům kromě komentářů přidávat také události (Start a Konec), a to jak na webu (pokud mají přístup ke svému účtu), tak přímo v aplikaci (na terminálu i na mobilní aplikaci).

Nově je možné na terminálu nebo mobilní aplikaci také rovnou úkol vytvořit a začít na něm pracovat. Ke každé události lze také přidat komentář tedy například, že jste vyrazili na schůzku, dojeli k zákazníkovi, přerušili práci úkolu a další. 

Stejně jako předtím Administrátor nebo Manažer mohou zadávat úkoly také ostatním zaměstnancům a na webu sledovat jejich průběh v sekci Úkoly, kde je přehled všech probíhajících úkolů v organizaci. Mohou také sledovat všechny události k těmto úkolům. V případě chybného zadání je mohou i upravovat nebo odstraňovat.

Administrátor i Manažer si mohou stáhnout reporty o časech strávených na daných úkolech konkrétního zaměstnance. Stačí v sekci Úkoly kliknout na vybraný úkol, přejít na Události úkolu a exportovat.Nová editace úkolu


Přehled všech probíhajících úkolů ve společnosti

Kromě toho samozřejmě stále funguje klasický Příchod a Odchod, je tedy možné, že zaměstnanec si ráno na terminálu zadá Příchod (začne mu tedy běžet standardní pracovní doba), ale v průběhu dne přes webovou nebo mobilní aplikaci zadává časy na jednotlivých úkolech. Pokud někdo pracuje mimo kancelář nebo nemá standardní pracovní dobu (jezdí na schůzky s klienty, dělá pochůzky, pracuje externě na projektech, atd.), je právě zadávání časů k úkolům výborným řešením, jak práci evidovat.

Nově jsme přidali i možnost zadávat komentáře k Příchodu, stejně jako je tato možnost u odchodu. Zaměstnanec, který přijde do práce se zpožděním, může zde uvést důvod nebo napsat poznámku ke svému příchodu třeba z přestávky, či delší pauzy.


Události pouze úkolůUdálosti vybraného úkolů

V nastavení mobilní aplikace máte nyní i možnost trvale vypnout nebo zapnout GPS lokaci, nemusíte tuto funkci tedy nastavovat při každé akci.Nastavení GPS lokace

Jak lze nové možnosti aplikace využít v praxi? Vlastníte například stavební firmu? Věnujete se organizaci promo nebo cateringových akcí? Potřebujete zaznamenávat čas školících řidičů autoškoly u různých jízd? Nebo vaši zaměstnanci pracují na různých projektech? 

Každá stavba, akce, jízda, projekt atd. může být jeden úkol, ke kterému mohou zaměstnanci přidat neomezený počet událostí a komentářů. Máte tedy stále přehled o tom, co se děje a jak úkoly pokračují.

Ve snaze usnadnit práci s aplikací jsme dále vyladili i některé stávající funkce a vylepšili její design.


pátek 29. července 2016

Demo účet

Aplikaci Frekr si můžete vyzkoušet se všemi jejími funkcemi až pro 5 uživatelů zdarma, můžete si tedy vytvořit vlastní zaměstnance a začít ve firmě testovat. Abychom vám to usnadnili a mohli jste hned po registraci vidět, jak aplikace funguje, vytvořili jsme tzv. demo účet.

Po dokončení registrace se vám vytvoří 3 demo uživatelé s již vyplněnými daty, můžete tedy v Událostech vidět jejich aktivitu za poslední dny a případně i stáhnout předvyplněné statistiky. Tyto uživatele můžete dále využít pro vaše vlastní testování a až je nebudete potřebovat, můžete je hned smazat.

Demo zaměstnanci

Tito uživatelé se započítávají do celkového počtu uživatelů, takže až budete plánovat nasazení ve firmě a přidávání vašich vlastních zaměstnanců, nezapomeňte je smazat. Tito uživatelé se opravdu napevno smažou na rozdíl od zaměstnanců, které pouze deaktivujete, aby vám zůstaly jejich data k dispozici.

Statistiky demo zaměstnanců

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na chatu, emailem (podpora@frekr.me) nebo telefonicky na 222 550 021.

pondělí 20. června 2016

Červen 2016: Aktualizace aplikace Frekr

Jelikož všichni již určitě netrpělivě čekáte na novinky, vypustili jsme pro vás alespoň menší aktualizaci aplikace. Aktualizace je dostupná v Google Play, pokud nemáte zapnuté automatické aktualizace aplikací, doporučujeme si aktualizaci stáhnout.

Hlavní novinkou v aplikaci je možnost přidání GPS lokace také při přihlašování na Terminálu. Tedy ti, kteří používají přenosný terminál (nemají ho umístěný na jednom místě v kanceláři), mohou zadávat GPS polohu pro každý příchod a odchod zaměstnanců.

Možnost GPS lokace na Terminálu

Přidáno bylo také několik méně viditelných oprav a vylepšení pro vaše lepší používání aplikace (například možnost synchronizace všech dat v Nastavení aplikace). A již brzy vám zašleme informace o nových funkcích, které se momentálně dotahují do zdárného konce. Půjde hlavně o dlouho očekávanou možnost zadávání času k úkolům. Tedy zadávání nezávislých událostí kromě Příchod a Odchod.
úterý 7. června 2016

Evidence pracovní doby a zákoník práce: Konec docházkovým knihám!

Věděli jste, že zákon udává povinnost zaměstnavateli evidovat pracovní dobu zaměstnance?

Zákon č. 262/2006 Sb.
HLAVA VIII
§ 96
(1) Zaměstnavatel je povinen vést u jednotlivých zaměstnanců evidenci s vyznačením začátku a konce

a) odpracované

1. směny [§ 78 odst. 1 písm. c)],

2. práce přesčas [§ 78 odst. 1 písm. i) a § 93],

3. další dohodnuté práce přesčas (§ 93a),

4. noční práce (§ 94),

5. doby v době pracovní pohotovosti (§ 95 odst. 2),

b) pracovní pohotovosti, kterou zaměstnanec držel [§ 78 odst. 1 písm. h) a § 95].

(2) Na žádost zaměstnance je zaměstnavatel povinen umožnit zaměstnanci nahlédnout do jeho účtu pracovní doby nebo evidence pracovní doby a do jeho účtu mzdy a pořizovat si z nich výpisy, popřípadě stejnopisy na náklady zaměstnavatele.

Zaměstnavatelé tedy buď pořizují nákladné a již zastaralé docházkové systémy s pevnými terminály a nutností připojení do firemní sítě (případně firemních serverů). Nebo to řeší zastaralým způsobem a nechávají zaměstnance vyplňovat docházkové knihy, které posléze kontrolují, případně opravují chyby a z nich pak vytváří podklady pro mzdy. Jde to samozřejmě i jednodušeji a bez zbytečných nákladů. Naše aplikace může zaměstnancům i zaměstnavatelům ulehčit práci a zároveň splnit zákonem danou povinnost.

Evidence docházky Frekr má hned několik výhod. Zaměstnavatel vždy v reálném čase a z jakéhokoliv zařízení vidí, zda jsou zaměstnanci přítomni. Zařízení může fungovat i offline, události se pak zpětně načtou po připojení k internetu. Nemusí být napojen do firemní sítě nebo na firemní server, všechna data jsou uložena v cloudu. Počáteční náklady jsou minimální, pouze za pořízení terminálu (mobilní telefon nebo tablet). Dále se platí za měsíční využívání služby (podpora a aktualizace jsou v ceně).Statistiky je možné stahovat kdykoliv do různých formátů (.pdf, .xls, .csv), které je posléze možné předat účetním či personálním oddělením. Případně importovat do účetních či mzdových programů a systémů (např. možnost exportu dat pro mzdový systém PAMICA).

Sami zaměstnanci mohou mít do svého účtu kdykoliv přístup a kontrolovat tak zadaná data. Stačí přidat zaměstnancovu emailovou adresu a může si vytvořit přístup do webového rozhraní, kde uvidí pouze svůj přehled.

Dále můžete zřídit personálnímu či účetnímu oddělení speciální přístup (role Manažer), díky kterému budou mít přistup ke všem statistikám společnosti (nebo skupiny zaměstnanců) a budou si moci exporty vytvářet sami.

Pokud vás naše aplikace zaujala, doporučujeme si ji vyzkoušet (využívat ji můžete zdarma až pro 5 zaměstnanců), případně nám své dotazy napište na podpora@frekr.me.

pondělí 9. května 2016

Možnosti využití evidence docházky v autoškolách

Rádi bychom vám přiblížili možnosti využití naší aplikace v různých odvětvích, i těch specifických. V dnešním příspěvku se zaměříme konkrétně na možnosti využití naší aplikace v autoškolách.

Klasické docházkové systémy nemají v autoškolách využití, protože nejsou přenosné a musí být většinou zapojené do sítě. Ovšem evidence docházky v cloudu pomocí moderních technologií je pro ně ideálním řešením. Zvláště protože je možné evidovat docházku žáků i učitelů na jednotlivé hodiny. Ti pak mohou sledovat počet svých odjetých hodin přímo na webu a dostávat/rozdávat úkoly na příští hodiny.

Přehled úkolů zaměstnance na webu

Stačí na našem webu frekr.me zaregistrovat vaši společnost a přidat jako zaměstnance vaše učitele a žáky. Pokud chcete, aby žáci i učitelé měli přístup na web do svého profilu a statistik, přidejte je s emailovou adresou, pomocí které si vytvoří přístup.

Aby bylo možné docházku žáků i učitelů sledovat, doporučujeme umístit do každého výukového vozidla (nebo také učebny v případě teoretické výuky) tablet nebo chytrý telefon se systémem Android 4.0+, který bude fungovat jako docházkový terminál. Pro zadání příchodů a odchodů na terminálu buď vytisknete QR kódy nebo spárujete NFC tagy/karty (v tomto případě by zařízení mělo disponovat NFC technologií). Při zadání odchodu je možné ručně vypsat důvod odchodu, což mohou učitelé využít k tomu, aby žákům zapsali průběh výukové hodiny.

Po načtení QR kódu nebo NFC tagu na terminálu učitel také vidí přehled událostí a úkolů daného žáka. Může tedy zkontrolovat, co dělali na minulé hodině a zda je žák připraven na další jízdu.

Ukázka zobrazení Událostí a Úkolů na Terminálu

Pokud budete sledovat docházku žáků doporučujeme přidat učitele s rolí Manažer (zaměstnanec s touto rolí má přístup ke všem statistikám společnosti a může zadávat úkoly zaměstnancům). Role můžete libovolně upravovat v nastavení zaměstnance. Žáky je také možné rozdělovat do libovolných skupin a ke každé skupině se dá přiřadit jeden nebo více manažerů (učitelů), kteří pak mají na starosti pouze danou skupinu. Učitel se pak může přihlásit do svého účtu na webu a žákům zadat úkoly do dalších hodin.

Ukázka nastavení skupin

Pro evidenci žáků určitě také využijete možnosti vyplnění libovolných informací o zaměstnanci. V sekci Nastavení společnosti si nadefinujete libovolná pole, které budete evidovat u všech svých zaměstnanců (například telefonní číslo, typ výukového kurzu, počet předplacených hodin, atd.).

Nastavení vlastních polí

Po skončení výukového kurzu žáka jednoduše deaktivujete. Tím jeho data zůstanou uložená ve statistikách, ale nebudou mít již možnost přihlásit se do svého účtu a QR kód i spojení s NFC tagem tím zaniknou. Žáky můžete do svého účtu přidávat i bez emailu (nevytvoří si tak přístup) a statistiky jim předávat v PDF.

V příštích příspěvcích budeme pokračovat v praktických radách, jak evidovat docházky v různých typech společností.